ACHAIKI FRUITS L.T.D.

ACHAIKI FRUITS L.T.D.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, C52/56
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4815016, 4814156
Fax: 210-4831854