ASIKIS ATHANASIOS

ASIKIS ATHANASIOS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, K 33
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-4810151