EVGENIKAKIS ZAHARIAS & CO G.P.

EVGENIKAKIS ZAHARIAS & CO G.P.

Central Fruit & Vegetable Market of Thessaloniki B 56(1/2)/57
546 28 Thessaloniki

Tel & Fax: 2310-762661