GINIS LTD

GINIS LTD

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, E9
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-4822353
Mobile: 6977-591591