KOUKAS DIM. – PAPAEFTHIMIOU EFTH. G.P.

KOUKAS DIM. – PAPAEFTHIMIOU EFTH. G.P.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, E26
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4816456, 4827062