KOULOURIS NIKOLAOS

KOULOURIS NIKOLAOS

Central Fruit & Vegetable Market of Thessaloniki C22
546 28 Thessaloniki

Tel & Fax: 2310-763596