MICHELIS PANAGIOTIS

MICHELIS PANAGIOTIS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens K16
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4812915
Fax: 210-4830151