ΑΡΘΡΟ – Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβούλων

ΑΡΘΡΟ – Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβούλων

Τί είναι τελικά το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβούλων;

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχει σκοπό την υποστήριξη των γεωργών από έμπειρους, αξιολογημένους και πιστοποιημένους για τις συγκεκριμένες παροχές, συμβούλους, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στα πρότυπα μιας σύγχρονης γεωργίας υψηλής ποιότητας.

 

Ποιο είναι οι Γεωργικοί Σύμβουλοι;

Γεωργικοί Σύμβουλοι καλούνται οι επιστήμονες με τις ιδιότητες του Γεωπόνου, του Κτηνίατρου, του Δασολόγου, του Περιβαλλοντολόγου, του Γεωλόγου, του Μηχανικού Περιβάλλοντος, του Οικονομολόγου, του Οινολόγου, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τον οργανισμό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού υπάρχει αναρτημένη επικαιροποιμένη λίστα με όλους τους εγκεκριμένους γεωργικούς συμβούλους της χώρας, και το είδος γεωργικών συμβουλών που μπορούν να παράσχουν.

 

Πόσα είναι τα είδη των γεωργικών συμβουλών;

Τα είδη συμβουλών στα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε γεωργικός σύμβουλος από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μετά από κατάλληλη επιμόρφωση, είναι 10.

Χρησιμότερο όμως είναι να αναφέρουμε τα έξι πακέτα συμβουλών που μπορεί να δεχθεί κάποιος αγρότης, στα πλαίσια του μέτρου 2.1 : «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» που πρόσφατα προκηρύχθηκε και θα «τρέξει» τους επόμενους μήνες.

Αυτά είναι

  • ΠΑΚΈΤΟ1: Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
  • ΠΑΚΈΤΟ2: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.
  • ΠΑΚΈΤΟ3: Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
  • ΠΑΚΈΤΟ4: Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.
  • ΠΑΚΈΤΟ5: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
  • ΠΑΚΈΤΟ6: Συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

 

Τι είναι το συγκεκριμένο μέτρο 2.1. και που θα βοηθήσει;

Η πρόσκληση του συγκεκριμένου μέτρου εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου και η έναρξη υλοποίησής του προβλέπεται εντός του 2022.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από πιστοποιημένους φορείς (νομικά πρόσωπα) ανά Περιφέρεια, που διαθέτουν τουλάχιστον 3 εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους (φυσικά πρόσωπα) που, επίσης, έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής   Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:

α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής

Η πρόσβαση των γεωργών στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Κάθε αγρότης δικαιούται μέχρι τρεις συμβουλές διαφορετικού είδους, κατά την διάρκεια της διετούς υλοποίησης του προγράμματος, όχι όμως ταυτόχρονα.

Εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται, επιδοτούνται εργαστηριακές αναλύσεις για τη βέλτιστη παροχή της συμβουλευτικής υπηρεσίας (εδάφους, φύλλων, νερού, υπολειμμάτων φυτοπροστασίας, γάλακτος, κρέατος).

Το κόστος των συμβουλών και των αναλύσεων επιδοτείται απευθείας στον Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του παραγωγού.

 

Η εταιρεία GENECON θα συμμετέχει στη δράση;

Η εταιρεία GENECOΝ θα συμμετέχει στη δράση, παρέχοντας συμβουλές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η GENECON, γνωστή για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στον αγροτικό χώρο εδώ και 15 χρόνια, είναι ήδη πιστοποιημένη για όλο το φάσμα των γεωργικών συμβουλών, διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και απασχολεί μεταξύ άλλων, 6 άριστα εκπαιδευμένους και έμπειρους, πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους. Ήδη έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης μια εξειδικευμένη διαδραστική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες παραγωγοί θα μπορούν να απολαμβάνουν εύκολα και αποτελεσματικά συμβουλές ύψιστης ποιότητας και χρησιμότητας.

Όποιος παραγωγός-αγρότης-κτηνοτρόφος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη δράση, μπορεί να επικοινωνήσει με τα στελέχη μας, τα οποία θα τον ενημερώσουν για τις επιλογές του, θα τον καθοδηγήσουν σχετικά και θα λύσουν κάθε του απορία.

 

Γ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. – GENECON

www.genecon.gr

ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΒΑ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ