ΓΑΛΑΞΙΑΣ: Υποχώρηση των πωλήσεων – πτώση στα καθαρά κέρδη

ΓΑΛΑΞΙΑΣ: Υποχώρηση των πωλήσεων – πτώση στα καθαρά κέρδη

Κοντά στα 8 εκατ. ευρώ σε τζίρο και αντίστοιχο ποσό σε κέρδη στοίχισε στην αλυσίδα Γαλαξίας η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω του πληθωρισμού, η αύξηση του κόστους λειτουργίας και ο ανταγωνισμός.

Η ελληνικών συμφερόντων αλυσίδων, που ίδρυσαν το 1971 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 300.000 δραχμών πέντε φίλοι -σήμερα οι μέτοχοι φθάνουν τους 209-, είδε πέρυσι τα οικονομικά της μεγέθη να πιέζονται σημαντικά, εν αντιθέσει με το σύνολο της αγοράς και παρά το γεγονός ότι ενίσχυσε κατά 2,39% το δίκτυο των καταστημάτων της.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 503,641 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 1,54% σε σχέση με το 2020, όταν το ταμείο του συνόλου της αγοράς έγραψε, σύμφωνα με τη NielsenIQ, ανάπτυξη 1,3%.

Εν αντιθέσει με τις πωλήσεις, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 6,06% ενώ τα καθαρά αποτελέσματά της υποχώρησαν κατά 37,38% στα 13,393 εκατ. ευρώ από 21,386 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού της, αυτός ήταν 5.157 άτομα στο τέλος του 2021 από 5.377 που ήταν στο τέλος 2020. Δηλαδή το προσωπικό της μειώθηκε 4,09%.