SMYRLAKI BROS G.P. “GREEN HOUSE”

SMYRLAKI BROS G.P. “GREEN HOUSE”

Mytropolitou Kallidou 108, Kalamaria 551 33 Thessaloniki
Tel: 2310-413795
2nd Shop: 9A Ionias str, 570 19 Perea Thessaloniki
Tel: 23920-21271
E-mail: [email protected]