STOURAITIS D. – KARATARAKIS N. G.P. & CO. L.P

STOURAITIS D. – KARATARAKIS N. G.P. & CO. L.P

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, D 54
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4813155
Fax: 210-4819887