BALOMATIS EFSTATHIOS

BALOMATIS EFSTATHIOS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, M8
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-4834830