OINOPOIEIO KELESIDI

ADDRESS:     GIANNAKOCHORI, NAOUSATELEPHONE:     23320 51066MOBILE PHONE:     6974 293379WEB SITE:     www.ktimakelesidi.grE-MAIL:     info@ktimakelesidi.gr At an altitude of 1500 meters, 5 km away from Naoussa, in Giannakohori, we