Μεγάλη σπατάλη των τροφίμων και στην Ελλάδα

Την ανάγκη να καλλιεργηθεί μεγαλύτερη κοινωνιο-οι- κολογική συνείδηση στα ελληνικά νοικοκυριά γύρω από τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων δείχνουν τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας. Τα τρόφιμα

Στο… τιμόνι ο Σάββας Τορτοπίδης

Τη Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναλαμβάνει ο Σάββας Τορτοπίδης, διευθυντής πληροφορικής της εταιρείας, που θα έχει πρόσθετο ρόλο την οργάνωση και ψηφιοποίηση του marketing. Η νέα