ATHANASIOU MINAS

ATHANASIOU MINAS

Central Fruit & Vegetable Market of Thessaloniki A 61
546 28 Thessaloniki

Tel: 2310-764074