INTERNATIONAL FRUIT S.A.

INTERNATIONAL FRUIT S.A.

Lagadia, 301 00 Agrinio, Etoloakarnania
Tel: 26410-32449, 32449
Fax: 26410-25251