KAPOUSOUZOGLOU I & S G.P

KAPOUSOUZOGLOU I & S G.P

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, A49
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4811192, 4812803