KOKOLIOS FRUIT

KOKOLIOS FRUIT

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, S32/33
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-2319199
Branch: 18 Mavili, 134 51 Kamatero, Attiki