TSALKAKIS X. DIMITRIOS

TSALKAKIS X. DIMITRIOS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, Θ2
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4814051