VAKALOPOULOS ANASTASIOS

VAKALOPOULOS ANASTASIOS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, E48
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4817957