ΑΙΟΛΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.

ΑΙΟΛΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.

Διεύθυνση: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ΛΕΣΒΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΚ 81 102

Tηλέφωνο: 22530 32031

Email: info@aeolikos.gr

Website: www.aeolikos.gr