Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός ΣΙΘΩΝ

Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός ΣΙΘΩΝ

Διεύθυνση: ΝΙΚΙΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ 63 088

Tηλέφωνο: 23750 22887, 20060-3

Email: honey@otenet.gr

Website: www.honeysithon.gr