ΑΓΡΟΖΥΜΗ

ΑΓΡΟΖΥΜΗ

Διεύθυνση: 1ο ΧΛΜ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ –  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ – ΠΕΛΛΑ, ΤΚ  58 100

Tηλέφωνο: 2382 099316,  2382 099318

Email: info@agrozimi.gr

Website: www.agrozimi.gr