Αλιμπινίσης

Αλιμπινίσης

Διεύθυνση: ΠΕΗ  ΔΟΚΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΤΚ 34100

Tηλέφωνο:  +30 22210 83461, 86315, 76446

FAX: +30 22210 83461

Email:  info@alibinisis.gr

Website:  www.alibinisis .gr