Alimprantis – Bioshop S.A.

Alimprantis – Bioshop S.A.

Διεύθυνση: ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΠΑΡΟΣ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΤΚ 84 400

Tηλέφωνο: 22840 24801, 24837

Email: info@bioshop-paros.gr