Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

Διεύθυνση: ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ,ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΧΑΪΑΣ,ΤΚ 25008

Tηλέφωνο:  2610325055

Email:contact@akvineyards.gr

Website: www.akvineyards.gr