ΑΡΟΣΙΣ

ΑΡΟΣΙΣ

Διεύθυνση: 5οΧΛΜ Ε.Ο. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΚ 520 50

Tηλέφωνο: 24670 71792

Email: contact@arosis.gr

Website: www.arosis.gr