ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση: ΞΑΝΘΗ ΕΦΕΣΟΥ 35/37, ΞΑΝΘΗ, ΤΚ  67 133

Tηλέφωνο: 697 7054580

Email: nfytopoulos@gmail.com