ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Διεύθυνση: 12ο ΧΛΜ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 53 100, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Tηλέφωνο: 2385042600

Email: info@bellis.gr

Website: www.bellissa.gr