ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: ΒΟΔΙΑΝΑ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΤΚ 40 200

Tηλέφωνο: 2493 023456, 2493 024159

Website: www.bizios.gr