ΧΑΛΒΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ

ΧΑΛΒΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ

Διεύθυνση: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 43, ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, TK 375 00

Tηλέφωνο: 2425023556, 2425022669

Κινητό Τηλέφωνο: 6937204956

Email: info@bobotis.com

Website: www.bobotis.com