ΚΑΦΕΣ ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ

Η ιστορία της οικογένειας Ουζουνόγλου σχετίζεται με την ιστορία του καφέ. Για πολλές γενιές, η οικογένειά μας έχει καταβάλει κυρίως την προσοχή στην ποιότητα και την ουσία του καφέ. Όταν,