ΚΑΦΕΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο καφές Ριζόπουλος είναι ο πρώτος και παλαιότερος καφές της Αθήνας. Από την εποχή του χειροκίνητου μύλου, όταν κόβαμε τον καφέ στους δρόμους ή στα παραδοσιακά καφενεία της “παλιάς” Αθήνας,