ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ Α.Ε

Το 2005, ιδρύθηκε η ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. στον Δήμο Μουρικίου του Νομού Κοζάνης, με σκοπό την καλλιέργεια, παραγωγή και μεταποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, καθώς και προϊόντων που βασίζονται σε αυτά