Πρόστιμο στην Henkel Ελλάς

Πρόστιμο 395.125 ευρώ στην πολυεθνική εταιρεία «Henkel Ελλάς ΑΒΕΕ» για αθέμιτη κερδοφορία επιβάλλεται με απόφαση του

1 2 3 85