ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑ ΓΗΣ

Η εταιρεία μας, η οποία από τη δεκαετία του 1990 έχει να κάνει με φαγητό στην Αράχωβα (ταβέρνα “Αγνάντιο”) δημιούργησε εργαστήριο τοπικών παραδοσιακών προϊόντων (Γέννημα Γης) στο Στύρι της Βοιωτίας.