ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΛΟΝΤΑ

Η Σελόντα αναγνωρίζει ότι ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αποκτά σταθερά μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην παγκόσμια παραγωγή τροφών. Τα αλιευτικά προϊόντα είναι σήμερα μια από τις σημαντικότερες πηγές ζωικής πρωτεΐνης στον κόσμο,