ΒΑΤΤΗΣ ΟΞΟΠΟΙΙΑ

Το 1938 ο Κωνσταντίνος Δ. Βάττης έρχεται στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη ως χημικός. Συνεταιριστικά ανοίγει την «Οξοποιία STAR» στην περιοχή «Βοτανικός» στο κέντρο της Αθήνας. Το 1952 αναλαμβάνει τον πλήρη

ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός Κρόκου ιδρύθηκε το 1971. Αποτελείται από 1.000 μέλη και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, συσκευασίας και διανομής κρόκου Κοζάνης. Η ίδρυση του Συνεταιρισμού δημιούργησε έναν οργανισμό που έχει