ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο Συνεταιρισμός Κρόκου ιδρύθηκε το 1971. Αποτελείται από 1.000 μέλη και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, συσκευασίας και διανομής κρόκου Κοζάνης. Η ίδρυση του Συνεταιρισμού δημιούργησε έναν οργανισμό που έχει