SOUROTI

ADDRESS: SOUROTI THESSALONIKI 57006 TELEPHONE: +30 23960 41182, 41739, 41590 FAX: +30 23960 41437 E-MAIL: info@souroti.gr WEBSITE: www.souroti.gr

VIKOS

ADDRESS:  AG.FANOURIOU & AG. SOTIRIAS, ACHARNAI, ATTIKI 84548 TELEPHONE: +30 210 2443332, +30 210 2443465 FAX: +30 210 2443330 E-ΜΑΙL: info.ath@vikoswater.gr WEBSITE: www.vikoswater.gr