δια…ΚΡΗΤΙΚΑ

δια…ΚΡΗΤΙΚΑ

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΕΝΤΗΣ 83, ΤΚ 18233, ATTIKΗ

Tηλέφωνο: 2155407285

Κινητό Τηλέφωνο:  6974022701

Email: diakritikaloudia@windowslive.com