δια…ΚΡΗΤΙΚΑ

δια…ΚΡΗΤΙΚΑ

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΡΕΝΤΗΣ 83, ΤΚ 18233, ATTIKΗ
Tηλέφωνο: +30 2155407285
FAX: +30 2155407285
Κινητό Τηλέφωνο: +30 6974022701
Email: diakritikaloudia@windowslive.com