Δημητρίου Bakery

Δημητρίου Bakery

Διεύθυνση: ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ, KΟΡΙΝΘΟΣ, ΤΚ 20100

Tηλέφωνο & FAX: +30 2741 034722

Email: gatzioufas@goji.ipadm.gr