ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΔΕΡΕΣΚΟΥ ΑΕ

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΔΕΡΕΣΚΟΥ ΑΕ

Διεύθυνση: ΦΛΟΚΑ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ – ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΤΚ 24 400

Τηλέφωνο: 6977 474484 (Πωλήσεις – Θεόδωρος Δερέσκος)

Email: info@domainedereskos.gr

Website: www.domainedereskos.gr