ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ

ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ

Διεύθυνση “Κεντρικά Γραφεία”:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ 68 100

Διεύθυνση “Πονάδας Παραγωγής”: ΜΑΡΑΣΙΑ, ΕΒΡΟΣ, ΤΚ 680 07

Tηλέφωνο: 25520 85501

Email: info@evritiko.gr

Website: www.evritiko.gr