ΕΛΑΝΘΗ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ – “Pummaro”

ΕΛΑΝΘΗ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ – “Pummaro”

Διεύθυνση: ΓΑΣΤΟΥΝΗ – ΗΛΙΑ, ΤΚ 27 300

Τηλέφωνο: 26230 35502, 32317

Website: www.unilever.gr