ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ο.Ε.

Διεύθυνση: ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΤΚ 72 200

Τηλέφωνο: 28420 89033

Email: stgrillas@gmail.com