ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διεύθυνση: ΥΔΡΑΣ 18, ΚΑΒΑΛΑ, ΤΚ 65 302

Tηλέφωνο: 2510 232792

Email:maria@easkavalas.gr

Website:www.easkavalas.gr

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας ιδρύθηκε το 1927 ως δευτεροβάθμιος συνεταιρισμός, που λειτουργεί βάσει του νόμου περί συνεταιρισμών, έχοντας ως μέλη τους 46 πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς των επαρχιών Καβάλας, Νέστου και Θάσου, που εκπροσωπούν 6.504 μέλη.
Τα νέα δεδομένα που ήρθαν τα τελευταία χρόνια με την αυξανόμενη απελευθέρωση των διεθνών και τοπικών αγορών, η διοίκηση της Ένωσης σε συνεργασία με τους εργαζόμενους αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει πολλούς από τους στόχους και την οικονομική και εμπορική πολιτική της οργάνωσης. Σε πολλές από τις δραστηριότητες δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση με αποτέλεσμα την ταχεία ανάπτυξη και την απόκτηση της δυνατότητας να είναι πολύ ανταγωνιστική σε τοπικά και ευρύτερα γεωγραφικά όρια.
Έθεσε νέους οικονομικούς και εμπορικούς στόχους προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης γεωργικής οικονομίας. Απέκτησε το πρότυπο ISO 9002 για την ποιότητα των προϊόντων και επένδυσε σε σύγχρονο, αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κτίρια και οχήματα, δημιουργώντας πιλοτικές μονάδες επεξεργασίας τροφίμων. Διεύρυνε τον κύκλο των αγορών στις οποίες συμμετέχει και έκανε γνωστά τα προϊόντα της στο εξωτερικό. Παραμένοντας ανοιχτή στις προκλήσεις του μέλλοντος, εργάζεται με συνέπεια, μεθοδικότητα και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας έτσι τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δυναμικής της πορείας.