Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Διεύθυνση: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 45, ΣΕΡΡΕΣ, ΤΚ 62 100

Tηλέφωνο: 23210 54099

Email: info@coopserres.gr

Website: www.easer.gr