EΥΡΟΡΟΥΣ Α.Ε.

EΥΡΟΡΟΥΣ Α.Ε.

Διεύθυνση: 7ο ΧΛΜ ΣΚΥΔΡΑ, ΤΚ 58 500

Tηλέφωνο: 2381082186

Email: eurorous@otenet.gr