Να μπει σε πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας η κορινθιακή σταφίδα θέλουν συνεταιρισμοί και παραγωγοί

Να μπει σε πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας η κορινθιακή σταφίδα θέλουν συνεταιρισμοί και παραγωγοί

Να ενταχθεί η κορινθιακή σταφίδα σε πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στην Ουκρανία ή σε αντίστοιχο πρόγραμμα οπουδήποτε αλλού υπάρχει ανάγκη, εντός ή εκτός της Ελλάδας ζητούν μέσω επιστολών τους οι συνεταιριστικές οργανώσεις και ανεξάρτητοι παραγωγοί που συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες τυποποίησης.

Κάτι τέτοιο όπως τονίζουν θα βοηθήσει στην απορρόφηση των αδιάθετων ποσοτήτων «ώστε το προϊόν να ανακτήσει στην αγορά την τιμή που κατείχε πριν από την πανδημία του Κορωνοϊού» όπως αναφέρουν.